Sprzęt pokładowy

Schodnie i kładki

Definicje schodnia przenośny pomost z jedną lub dwoma poręczami, służący do ruchu pieszego między statkami łub statkiem a nabrzeżem kładka lekki, przenośny pomost bez poręczy, służący do ruchu pieszego tylko dla załóg statków Wymagania Klasyfikacja i oznaczenie Klasyfikacja Rodzaje W zależności od konstrukcji rozróżnia się dwa rodzaje schodni: – schodnie średnie z dwoma poręczami – […]

Plaster awaryjny oraz inne wyposażenie do zatrzymania przecieku

Oprócz plandeki awaryjnej (plaster awaryjny) na statku powinien znajdować się: Cement 50 kgPrzyspieszacz 5 lPiasek 50 kgDeski 0,5 m3Krawędziaki 0,5 m3TarganDrutKlamry awaryjne W zależności od rejonu żeglugi armator może wyposażyć dodatkowo statek w sprzęt awaryjny zgodnie z zasadami dobrej praktyki żeglarskiej. Wyszczególniony powyżej sprzęt awaryjny powinien znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych, znanych wszystkim […]

Drabinka zaburtowa

Drabinki zaburtowe są stosowane na statkach śródlądowych i są przeznaczone do schodzenia do łodzi, na ląd i do przechodzenia na inny statek, którego pokład znajduje się na niższym poziomie. Drabinki nie są przeznaczone dla pasażerów. Drabinki zaburtowe są wymagane na statkach na których, w stanie niezaładowanym, pokład jest na wysokości większej niż 1,5 m i […]

Liny cumownicze

Statki muszą być wyposażone w trzy stalowe liny cumownicze. Minimalna ich długość wynosi: pierwsza lina: L + 20 m, ale nie więcej niż 100 m, druga lina: 2/3 długości pierwszej liny, trzecia lina: 1/3 długości pierwszej liny. W przypadku statków o długości L mniejszej niż 20 m nie jest konieczna najkrótsza lina. Powyższe liny stalowe […]

Apteczka

Wokół apteczki pierwszej pomocy jest dużo kontrowersji a mianowicie: Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy stanowi… Art. 209 (1) § 1. Pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy,(…) § 2. Działania, o których mowa w § […]

Rzutka

Rzutka – stosunkowo cienka lina, (8-12 mm średnicy), z włókien naturalnych lub syntetycznych, z obciążeniem na końcu, tradycyjnie używa się gałki bosmańskiej, woreczek z piaskiem, obecnie specjalne obciążniki z gumy. Ponieważ liny cumownicze są zbyt ciężkie, aby przekazać je na odległość większa niż kilka metrów, w momencie, gdy statek znajduje się kilka lub kilkanaście metrów […]

Odbijacze

Odbijacz – przedmiot pochłaniający energię uderzenia jednostki pływającej o nabrzeże lub inną jednostkę w czasie manewrów lub podczas postoju oraz zabezpieczający burtę i nabrzeże przed uszkodzeniami na skutek tarcia.Odbijacze mogą być zamocowane na stałe lub powieszone na burcie statku na czas postoju.Odbijacze opuszcza się za burtę na lince włókiennej i utrzymuje w miejscu, w którym […]

Tyczka do sondowania lub sonda ręczna

Każda jednostka uprawiająca żeglugę na wodach morskich musi mieć na swoim wyposażeniu sondę ręczną, służącą do pomiaru głębokości.Sonda ręczna składa się z dwóch, czasami trzech części. Ciężarka, linki pomiarowej (tzw. sondolinki) i wałka, na który nawija się linkę (nie jest wymagany ale wskazany). Ciężarek wykonany jest na ogół z ołowiu, a to dlatego, że spełnia […]

  • Dokument utworzony 7 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content