Egzaminy

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Terenowa Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

ADN

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na świadectwo eksperta ADN.

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 2 marca 2022
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content