Zezwolenia

Jednorazowa podróż niezwiązana z eksploatacją statku

Art. 34m ustawy o żegludze

Opłata

200 PLN

Informacje

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000.

Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207, Szczecin.

Tytułem: Nazwa opłaty administracyjnej + Nazwisko/ Nazwa statku

Próby techniczne i próby szybkości statku

§ 11 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r.

Opłata

82 PLN

Informacje

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Właściciel rachunku: Urząd Miasta Szczecin - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Organizacja imprez na wodzie

§ 1.23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. 212 poz. 2072), zezwolenia wymagają te imprezy, które są organizowane na śródlądowych drogach wodnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych) i mogą zakłócić porządek i bezpieczeństwo na drodze wodnej lub stworzyć utrudnienia ruchu żeglugowego.

Wniosek powinien zawierać dane takie jak:

 • rodzaj imprezy,
 • organizator,
 • termin,
 • miejsce imprezy,
 • dane osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo imprezy.
Opłata

82 PLN

Informacje

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Właściciel rachunku: Urząd Miasta Szczecin - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Tytułem: Nazwa opłaty skarbowej + Nazwisko/Nazwa statku

Przewóz specjalny

§ 1.21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Wniosek powinien zawierać dane takie jak:

 • dane z kwalifikacjami kierownika przewozu,
 • dane statków wchodzących w skład przewozu specjalnego,
 • dane statków wykonujących przewóz specjalny,
 • skład załogi przewozu specjalnego,
 • wskazanie miejsca rozpoczęcia przewozu, miejsca docelowego i trasy przewozu,
 • przewidywany czas realizacji przewozu.
Opłata

82 PLN

Informacje

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Właściciel rachunku: Urząd Miasta Szczecin - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Jednokrotne wykonywanie prac podwodnych

art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Opłata

200 PLN

Informacje

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000. Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207, Szczecin.

Wielokrotne wykonywanie prac podwodnych

art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

Opłata

200 PLN

Informacje

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000. Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207, Szczecin.

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content