Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statku o nośności poniżej 15 t, używanego do przewozu maksymalnie 12 pasażerów, o długości mniejszej niż 20 m.

Wymóg posiadania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej dotyczy również jachtów komercyjnych i jednostek do połowu ryb o długości powyżej 7.5 m lub wyposażonych w napęd mechaniczny o mocy silnika powyżej 15 kW.

Jacht komercyjny – statek przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

a) odpłatnym przewozie osób,

b) odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,

c) odpłatnym udostępnianiu statku w celach amatorskiego połowu ryb

d) odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,

e) każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku

– o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

Termin ważności świadectwa zdolności żeglugowej

Świadectwo zdolności żeglugowej i uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na czas oznaczony w zależności od rodzaju statku, nie dłuższy jednak niż:

  • 5 lat – w przypadku statku o napędzie mechanicznym;
  • 10 lat – w przypadku statku bez napędu mechanicznego.

Wniosek o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

  • Dokument utworzony 4 marca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content