Przepisy prawne

Przepisy prawa polskiego

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Treść Ustawy – Serwis ISAP Akty wykonawcze do Ustawy o żegludze śródlądowej Treść aktów wykonawczych – Serwis ISAP Interpolacje, zapytania i odpowiedzi do Ustawy o żegludze śródlądowej Treść Ustawy – Serwis ISAP

Przepisy prawa miejscowego

Przepisy lokalne Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 Zarządzenie 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. Poz. 906. Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 […]

Przepisy prawa Unii Europejskiej

Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej Serwis EUR – Lex Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej „NAIADES” Dyrektywa 2006/87/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej Dyrektywa 2005/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 18 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content