Przydatne linki

Akademia Morska w Szczecinie

Bureau Veritas Polska

Centralna Komisja Badania Statków w Mainz

Centralna Komisja Zeglugi na Renie

Ceskoslovensky Lloyd

DNV GL

Departament Służby Cywilnej

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ

Główny Urząd Statystyczny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Międzynanarodowa Komisja Ochrony Renu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Związek Żeglarski

Polski Rejestr Statków

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

RINA Services

Rosyjski Morski Rejestr nawigacyjny

Sejm RP

Transportowy Dozór Techniczny

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Miasta Szczecin

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Słupsku

Urząd Morski w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Związek Polskich Armatorów Sródlądowych

Europejski Komitet do Sraw Opracowania Norm w Żegludze Sródlądowej

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals (ISGINTT)

CONVENTION ON THE COLLECTION, DEPOSIT AND RECEPTION OF WASTE PRODUCED DURING NAVIGATION ON THE RHINE AND INLAND WATERWAYS

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content