Komisja Inspekcyjna

Zadania Komisji Inspekcyjnej

Techniczna Komisja Inspekcyjna została powołana przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, celem realizacji i wykonywania jego zadań jako organu inspekcyjnego a mianowicie:

Pomiaru statku

Zgodnie z zapisem art. 26 ust.4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2128 ze zm.) świadectwo pomiarowe dla statku żeglugi śródlądowej wydaje Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej

Inspekcji technicznej

Techniczna Komisja Inspekcyjna przeprowadza inspekcję techniczną statku

Pozostałe informacje

Skład Komisji Inspekcyjnej

  • Przewodniczący Komisji Inspekcyjnej
  • Ekspert – pracownik urzędu żeglugi śródlądowej
  • Ekspert – specjalista do spraw budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej
  • Ekspert do spraw nautyki
  • Ekspert do spraw pomiarów statków

Czas pracy Komisji Inspekcyjnej

Poniedziałek – Piątek
od godz. 07.30 do godz.15.30

Termin załatwiania spraw

Termin załatwiania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego
  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content