Apteczka

Wokół apteczki pierwszej pomocy jest dużo kontrowersji a mianowicie:

Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy stanowi…

Art. 209 (1)

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
    • udzielania pierwszej pomocy,(…)

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz, rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Tak, więc przepisy Polskie jasno nie określają co powinno się znaleźć w apteczkach, ale jasno określa, że to pracodawca zobowiązany jest wyszkolić pracownika (zapewnić kurs pierwszej pomocy) i zapewnić mu odpowiednio wyposażoną apteczkę.


Tak, więc przepisy Polskie nie określają jasno co powinno się znaleźć w apteczkach, ale jasno określają, że to pracodawca zobowiązany jest wyszkolić pracownika (zapewnić kurs pierwszej pomocy) i zapewnić mu odpowiednio wyposażoną apteczkę.

Standardy Unii Europejskie w zakresie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy wyznaczają między innymi normy DIN.
DIN skrótowe określenie nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego ( Deutsches Institut für Normung ) oraz norm przez ten instytut stworzonych.
W naszym kraju stosowanie norm DIN jest dobrowolne. Nie ma zatem prawnego obowiązku wyposażania apteczek zgodnie z normami DIN, jednakże wobec braku krajowego uregulowania kwestii wyposażania apteczek nie ma przeszkód stosowania bądź wzorowania się na normach DIN.

Wyposażenie standardowe apteczki wg normy DIN 13157 to:

Nazwa ilość        
 Kompres zimny2 szt.
 Kompres na oko2 szt.
 Kompres 10×103 szt.
 Opaska elastyczna 4m x 6cm2 szt.
 Opaska elastyczna 4m x 8cm2 szt.
 Plaster 10 x 6 cm (8szt.)1 kpl.
 Plaster (14szt.)1 kpl.
 Plaster 5m x 2,5 cm1 szt.
Opatrunek indywidualny M sterylny3 szt.
Opatrunek indywidualny G sterylny1 szt.
 Opatrunek indywidualny K sterylny1 szt.
 Chusta opatrunkowa 60 x 801 szt.
 Chusta trójkątna2 szt.
 Chusta z fliseliny (5 szt.)1 kpl.
 Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC )1 szt.
 Nożyczki 19 cm1 szt.
 Rękawice latex4 szt.
 Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%)6 szt.
 Ustnik do sztucznego oddychania1 szt.
 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych   1 szt.

Dużo niejasności budzi fakt posiadania leków np. przeciwbólowych w zakładowych (statkowych) apteczkach.
Chociaż prawo RP na to pozwala „Ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medyczny Art. 3.poz 7” to warto z tym uważać.
Dużo osób jest uczulonych na różne leki. Dodatkowo przepis jest bardzo ogólny i może być różnie interpretowany zwłaszcza przez osoby odpowiedzialne za kontrolę firm, więc warto unikać leków w apteczkach.
Wyjątkiem są leki z pochodną kwasu acetylosalicylowego (to np. takie leki jak Aspirin, Aspiryna, Polopiryna, Etopiryna itp.)

Apteczka okrętowa jest to zestaw gotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych członków załogi i pasażerów w czasie trwania rejsu.

Wyposażenie apteczki na statku żeglugi przybrzeżnej i portowej

LEKI SERCOWO NACZYNIOWE
Nitroglicerynurn prolongaturn tabl. podjęzyk. 0,5 mg 20
Cardiamidum krople  flakon 15 ml 1          
LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD POKARMOWY
Alugastrin tabl. do ssania 0,34 g 40
Guttae stommachicae flak. 25 g 1
LEKI PRZECIWBÓLOWE, PRZECIWGORĄCZKOWE l PRZECIWSKURCZOWE     
Naproxen żel 10% tuba 40 g20
Paracetamol tabl. 0,5 g20
Polopiryna „S”  tabl. 0,3 g20
Pyralginum tabl. 0,5 g20
Tabletka od bólu głowy (Etopiryna)20
LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD NERWOWY
Aviomarin tabl. 0,05 g20
LEKI DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO, LEKI DERMATOLOGICZNE
Acudex opak. 10 saszetek 4,0 g1
Altacet tabl.  1,0 g Argosulfan 2 % 1
MATERIAŁY OPATRUNKOWE l MATERIAŁY DO OPATRYWANIA RAN            
Agrafka 5
Chustka trójkątna 1
Gaza do opatrywania oparzeń jałowa  opak. 2
Gaza wyjałowiona 1/4 m x 1 m opak. 5
Kompres  jałowy  gazowy 9 x 9 cm 5
Opaska elastyczna 10 cm x 4 m 2
Opaska elastyczna 15 cm x 4 m 2
Opaska naoczna twarda 1
Opaska opatrunkowa 5 cm x 4 m 5
Opaska opatrunkowa 10 cm x 4 m 5
Opaska opatrunkowa 15 cm x 4 m 5
Opatrunek  wodoszczelny typ „W”5
Palec gumowy5
Poloplast  2,5 cm x 5 m 1
Poloplast  5 cm x 5 m 1
Prestoplast  5 cm x 5 m 1
Prestovis 6 cm x 1O cm 1
Przylepiec ściągający  do ran opak. 1
Viscoplast opak. 2      
Wata higroskopijna opak. 100 g 2
  • Dokument utworzony 1 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content