RIS-ODRA

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin

Telefon
  • +48 91 43 40 279
Faks
  • +48 91 43 40 129
E-mail
  • ris@ris-odra.pl
logo

Komunikaty dla kapitanów NTS (NtS – Notices to Skippers)

Usługa komunikatów dla kapitanów statków (NtS) jest jednym z kluczowych komponentów systemu usług informacji rzecznej RIS. Komunikat NtS jest znormalizowaną, zakodowaną i gotową do pobrania wiadomością, zawierającą, co najmniej informacje konieczne do bezpiecznej żeglugi.

Elektroniczne mapy nawigacyjne

Elektroniczne mapy nawigacyjne dla żeglugi śródlądowej (IENC, Inland Electronic Navigational Chart) są produktem standaryzowanym co do struktury, formatu i zawartości. Wydawaną przez upoważnione instytucje, z przeznaczeniem do wykorzystania w urządzeniach obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych Inland ECDIS.

Warunki hydrometeorologiczne

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

  • Dokument utworzony 13 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 8 marca 2022
  • Autor modyfikacji adrianjaremba
Skip to content