Urządzenia i sprzęt ratunkowy

Koła ratunkowe

Koła ratunkowe powinny być zgodne z normą Europejską EN 14144

Łódź ratunkowa

Terminy i definicje łódź: łódź robocza, łódź towarzysząca lub łódź ratunkowa używana do przewożenia, ratowania, wyciągania z wody i pracy łódź robocza: łódź do transportu ludzi oraz ładunków roboczych i do wykonywania zadań roboczych w rejonach prac konstrukcyjnych łódź towarzysząca: łódź przewożona na statku żeglugi śródlądowej Urządzenie spustowe Łodzie powinny być wyposażone w urządzenie spustowe […]

Kamizelki i pasy ratunkowe

Terminy i definicje indywidualne urządzenie wypornościowe ubiór lub urządzenie, które poprawnie założone i stosowane w wodzie zapewnia użytkownikowi określoną wartość pływalności, zwiększającej prawdopodobieństwo przeżycia materiał o pływalności naturalnej materiał mający stałą gęstość mniejszą niż woda indywidualne urządzenie wypornościowe samoczynne indywidualne urządzenie wypornościowe , które zapewnia pływalność za pomocą trwałych środków (materiał o pływalności naturalnej) lub […]

Wciągarki łodziowe

Przedmiotem są ogólne wymagania i badania dotyczące wciągarek łodziowych ręcznych przeznaczonych do opuszczania i podnoszenia łodzi stosowanych na statkach śródlądowych. Określenia wciągarka łodziowa ręczna — urządzenie do grawitacyjnego opuszczenia łodzi na wodę i jej podnoszenia na pokład za pomocą korby.uciąg wciągarki — maksymalna siła w linie nabiegającej na bęben wciągarki wywołana zespołem napędowym.wciągarka prawa — […]

Pływak ratunkowy

Definicja Urządzenie pływające zwane dalej pływakiem ratunkowym (inne niż łodzie ratunkowe, tratwy ratunkowe, koła ratunkowe i kamizelki ratunkowe) przeznaczone do utrzymania na wodzie określonej liczby osób, którego konstrukcja zachowuje swój kształt i właściwości w ciągu całego okresu żywotności. Wymagania Klasyfikacja i oznaczenie Klasyfikacja Podział na wielkości wg liczby osób dla jakiej dany pływak jest przeznaczony […]

  • Dokument utworzony 6 grudnia 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 6 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content