Urządzenia i sprzęt ochrony pożarowej

Gaśnice przenośne

Zgodnie z normami europejskimi EN 3-7:2007 i EN 3-8:2007 w każdym z następujących miejsc musi znajdować się prynajmniej jedna gaśnica przenośna: w sterówce; w pobliżu każdego wejścia z pokładu do pomieszczeń mieszkalnych; w pobliżu każdego wejścia do pomieszczeń roboczych, niedostępnych z pomieszczeń mieszkalnych, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze, kuchenne lub chłodnicze zasilane paliwem stałym, […]

Koc gaśniczy

Koc gaśniczy Sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Dawniej koce gaśnicze wykonywane były z włókien konopi w splocie z włóknami azbestu. Ma powierzchnię ok. 3m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by […]

Rękawice ognioochronne

Wyrób powinien spełniac zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725). K3-266t trzypalcowe krótkie (42 cm) K5-431t pięciopalcowe krótkie (43 cm) Poziom skuteczności: Oznaczenie wyrobu wg normy […]

Łom i topór

Topór strażacki ciężki składa się z głowicy i toporzyska. Głowica odkuta jest ze stali węglowej. Toporzysko zaś wykonane jest z twardego drewna. Długość toporzyska wynosi 0,6 m. Topór może służyć do wyważania zamków, wyrąbywania drzwi, podłóg, belek. Łom to masywny, stalowy pręt o długości 1,2 m zakończony z jednej strony ostrzem, z drugiej zaś pochyloną […]

  • Dokument utworzony 7 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content