Urządzenia i sprzęt nawigacyjny

Latarnie nawigacyjne

światło nawigacyjne światło sygnałowelampa nawigacyjna urządzenie ze źródłem światła na jednostkach pływających, rekreacyjnych jednostkach pływających lub na statkach żeglugi śródlądowej i statkach morskich, przeznaczone do dystrybucji światła o specyficznych kolorach i kątach w celu sygnalizacji światło nawigacyjne światło sygnałoweświatło zjawiska świetlne emitowane przez światła nawigacyjne światło nawigacyjne bez zasilania elektrycznego światło, w którym źródłem światła […]

lornetka

Lorneta (lornetka) – przyrząd optyczny w postaci dwóch lunet, sprzężonych równolegle. Umożliwia obuoczną obserwację odległych obiektów.Lorneta jest tak skonstruowana, aby dawała obraz prosty, czyli nie odwrócony.Zaletą lornety w porównaniu z lunetą (przy tej samej średnicy obiektywu) jest jaśniejszy obraz o większej rozdzielczości.Rozstawienie lunet wpływa także na wrażenie plastyczności obrazu dając efekt stereoskopowy. Lorneta jest nazwą […]

Megafon

Megafon służy do wzmocnienia głośności ogłoszeń oraz odtwarzania dźwięku syreny podczas spotkań, demonstracji, wydarzeń sportowych itp.W przypadku statku zeglugi sródlądowej do przekazywania informacji lub ostrzegania statków, które nie posiadają odbiornika VHF, lub z jakiejs przyczyny nie prowadzą nasluchu. Zasilanie dostarczane jest wyłącznie z baterii. Nie używaj urządzenia na zewnątrz, podczas deszczu, ponieważ obudowa nie jest […]

Radiotelefon VHF

Wszystkie urządzenia używane do łączności radiotelefonicznej na statkach żeglugi śródlądowej powinny odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom i być obsługiwanym w sposób w nich okreśłony. Statki o napędzie mechanicznym, z wyłączeniem małych statków, promówi urządzeń pływających, mogą uprawiać żeglugę, o ile są wyposażone w dwa sprawne radiotelefony. Kanały łączności radiotelefonicznej, ustalone dla poszczególnych odcinków dróg […]

Odbiornik AIS

AIS (System Automatycznej Identyfikacji) jest najbardziej rewolucyjną innowacją w nawigacji od czasu wprowadzenia na rynek radaru w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W połączeniu z informacjami z radaru, AIS daje użytkownikowi możliwość obserwacji ruchu innych statków w pobliżu własnej jednostki w bardzo intuicyjny i przejrzysty sposób. Ponadto, dzięki właściwościom transmisji VHF, AIS pozwala na identyfikowanie celów […]

Kompas magnetyczny

Kompas magnetyczny – przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania kierunku południka magnetycznego. W kompasie wykorzystywane jest zjawisko ustawiania się swobodnie zawieszonego magnesu wzdłuż linii pola magnetycznego. Kompas składa się z wąskiego, długiego i lekkiego magnesu (tzw. igły magnetycznej) ułożyskowanego na pionowej osi oraz tarczy z podziałką kątową (tzw. róży wiatrów). Współczesne kompasy wypełnione są płynem (zwykle […]

Minimalne wymagania i warunki badania radarowej instalacji nawigacyjnej stosowanej w żegludze śródlądowej

Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsze przepisy ustanawiają minimalne wymogi techniczne i operacyjne dla radarowych instalacji nawigacyjnych stosowanych w nawigacji na pokładach statków żeglugi śródlądowej oraz warunki badania zgodności z tymi wymogami minimalnymi. Artykuł 2 Przeznaczenie radarowej instalacji nawigacyjnej Radarowa instalacja nawigacyjna musi ułatwiać żeglugę statku, dostarczając czytelnego obrazu radarowego jego pozycji względem boi (pław), linii […]

ECDIS

System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy. System ECDIS śródlądowy (Inland ECDIS) jest rozszerzeniem standardu ECDIS, gdzie uwzględniono specjalne wymagania dla […]

Pomoce nawigacyjne

Pomoce nawigacyjne powinny dotyczyć akwenu, na którym ma być uprawiana żegluga. Mapy nawigacyjne Mapa morska jest odwzorowaniem na płaszczyźnie obszarów mórz lub innych akwenów wodnych wraz z przyległymi wybrzeżami, wykonanym w odpowiedniej skali i układzie kartograficznym.Jest ona opracowaniem przedstawiającym wyniki badań z zakresu różnych dziedzin naukowych: geodezji, kartografii, topografii, geologii, geofizyki, oceanografii, hydrografii itp.Mapy takie […]

  • Dokument utworzony 7 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content