Wytrzymałość wodoszczelnych okien

(art. 19.02 ust. 16)

1. Przepisy ogólne

Zgodnie z art. 19.02 ust. 16 okna mogą być umieszczane poniżej linii granicznej, jeżeli są wodoszczelne, nieotwieralne, wystarczająco wytrzymałe i spełniają wymogi art. 19.06 ust. 14.

2. Konstrukcja okien wodoszczelnych

Wymagania art. 19.02 ust. 16 uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja wodoszczelnych okien jest zgodna z poniższymi przepisami.

  1. Należy stosować wyłącznie szkło hartowane spełniające wymagania normy ISO 614 : 2012,
  2. Okrągłe okna powinny spełniać wymagania normy ISO 1751 : 2012, seria B: okna o średnio wysokiej wytrzymałości rodzaj: okno nieotwieralne
  3. Okna kątowe powinny muszą spełniać wymagania normy ISO 3903 : 2012, seria E: okna o wysokiej wytrzymałości rodzaj: okno nieotwieralne
  4. Okna spełniające wymagania normy ISO mogą zostać zastąpione oknami, których konstrukcja jest co najmniej równorzędna pod względem wymagań określonych w pkt 2.1–2.3.
  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content