Specjalne kotwice o obniżonej masie

Część 1

Dopuszczone kotwice specjalne

W tabeli poniżej wymienione zostały specjalne kotwice o obniżonej masie, które zostały dopuszczone do eksploatacji przez właściwe organy zgodnie z art. 13.01 ust. 5.

Numer kotwicyDopuszczalne obniżenie masy kotwicy w %Właściwy organ
1. HA-DU30%Niemcy
2. D’Hone Spezial30%Niemcy
3. Pool 1 (hol)35%Niemcy
4. Pool 2 (massief)40%Niemcy
5. De Biesbosch-Danforth50%Niemcy
6. Vicinay-Danforth50%Francja
7. Vicinay AC 1425%Francja
8. Vicinay Typ 145%Francja
9. Vicinay Typ 245%Francja
10. Vicinay Typ 340%Francja
11. Stockes35%Francja
12. D’Hone-Danforth50%Niemcy
13. Schmitt – kotwica typu holding anchor40%Niderlandy
14. SHI – kotwica typu high holding, typ ST (standard)30%Niderlandy
15. SHI – kotwica typu high holding, typ FB (w pełni zrównoważona)30%Niderlandy
16. Klinsmann30%Niderlandy
17. HA-DU-POWER50%Niemcy

Część 2

Procedury dopuszczenia do eksploatacji oraz przeprowadzania prób specjalnych kotwic o obniżonej masie

Obniżenie wartości masy kotwic wyznaczonej zgodnie z art. 13.01 ust. 1–4

1. Rozdział 1 — Procedura dopuszczenia do eksploatacji

 1. Specjalne kotwice o obniżonej masie zgodnie z art. 13.01 ust. 5 muszą być dopuszczone do eksploatacji przez właściwe organy. Właściwy organ wyznacza dopuszczalne obniżenie masy dla specjalnych kotwic zgodnie procedurą, która została opisana poniżej.
 2. Kotwica może być dopuszczona do eksploatacji jako kotwica specjalna, jeśli obniżenie jej określonej masy wynosi co najmniej 15 %
 3. Wnioski o dopuszczenie specjalnej kotwicy do eksploatacji zgodnie z pkt 1.1 należy składać do właściwego organu państwa członkowskiego. Do każdego wniosku należy dołączyć dziesięć kopii następujących dokumentów:
  1. opis wymiarów i masy specjalnej kotwicy z podaniem głównych wymiarów oraz oznaczenia typu każdego dostępnego rozmiaru kotwicy;
  2. wykres siły hamowania dla kotwicy referencyjnej
 • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 14 grudnia 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content