Minimalna grubość kadłuba dla barek holowanych

Podczas przeprowadzanych okresowych inspekcji barek, które są wyłącznie holowane, organ inspekcyjny może zezwolić na niewielkie odchylenia od wartości określonych w art. 3.02 ust. 1 lit. b) w odniesieniu do minimalnej grubości poszycia kadłuba. Odchylenia te nie powinny przekraczać 10 %, a minimalna grubość kadłuba nie powinna być mniejsza niż 3 mm.

Odchylenia należy zaznaczyć w świadectwie zdolności żeglugowej.

W pkt 14 świadectwa zdolności żeglugowej stosuje się tylko właściwość nr 6.2 ‘holowana jako statek bez napędu.

Skreśla się właściwości wymienione w punktach 1 do 5.3 i 6.1.

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content