Instalacje do gromadzenia zużytego oleju

(art. 8.09)

Istniejące statki, o których mowa w art. 32.02 ust. 1, których zainstalowane na stałe zęzowe systemy pompujące i odwadniające oraz statyczne separatory oleju zostały usunięte z ich maszynowni, nie spełniają już wymagań artykułu 5.07 RVIR obowiązującego na dzień 31.12.1994r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi statki te muszą być wyposażone w zbiornik do zbierania zużytego oleju, o którym mowa w art. 8.09 ust. 2, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 8.09 ust. 3.

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content