Cześć I przepisy ogólne

Przepisy ogólne

Artykuł 1.01 Definicje Do celów niniejszego standardu stosuje się następujące definicje Typy jednostek ‘jednostka: statek lub urządzenie pływające; ‘statek: statek żeglugi śródlądowej lub statek morski; ‘statek żeglugi śródlądowej: statek przeznaczony wyłącznie lub głównie do żeglugi śródlądowej; ‘statek morski’: statek zatwierdzony i przeznaczony głównie do żeglugi morskiej lub przybrzeżnej; ‘statek motorowy’: zbiornikowiec z napędem silnikowym lub […]

  • Dokument utworzony 9 grudnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 9 grudnia 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content