Techniczna Komisja Inspekcyjna

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin
pokój nr 10A i 11

Telefon
  • 91 43 40 279 501 762 637
E-mail
  • komisja@szczecin.uzs.gov.pl

Komisja Inspekcyjna

Techniczna Komisja Inspekcyjna została powołana przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, celem realizacji i wykonywania jego zadań jako organu inspekcyjnego

Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4

Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4 , objętych obowiązkiem posiadania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Podmioty upoważnione

Organ inspekcyjny może powierzyć wykonanie określonych czynności inspekcyjnych upoważnionym w tym celu podmiotom. Podmiot upoważniony przekazuje wyniki z wykonanych czynności inspekcyjnych organowi inspekcyjnemu, który na ich podstawie wydaje zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej.

Dokumenty bezpieczeństwa statku

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku stwierdzających, że statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa

Wyposażenie statków

Strona zawiera informacje o wyposażeniu statków

Przepisy prawne

Przepisy prawa polskiego Zobacz Prawo unijne Zobacz

Ocena zgodności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

Informacje żeglugowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

Przydatne linki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

Ankieta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque nec ante ultricies, sagittis eros vitae, blandit massa. Etiam dapibus mattis nibh eu mollis. Aenean eget rhoncus lorem. Aliquam erat volutpat.

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content