Wydanie żeglarskiej książeczki pracy

Wniosek o wydanie/wymianę żeglarskiej książeczki pracy

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia świadectwa zdrowia (oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm
 • wyciąg pływania
 • zaświadczenie o przeszkoleniu BHP lub ksero dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej lub na statkach morskich
 • opłata administracyjna w wysokości 30,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Wniosek o dokonanie zmian w żeglarskiej książeczki pracy

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • opłata skarbowa w wysokości 10,00zł, którą należy wpłacić na konto Gminy Miasta Szczecin
  nr konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content