Patenty

Wniosek o wydanie/wymianę patentu

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • poprzedni dokument kwalifikacyjny
 • kopia świadectwa zdrowia (oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 25,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o wydanie wtórnika patentu

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia świadectwa zdrowia (oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
 • formularz do personalizacji (w przypadku wydania wtórnika patentu kapitana żeglugi śródlądowej),
 • opłata administracyjna w wysokości 40,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content