Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania:

 • patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej (klasy A i klasy B)
 • patentu żeglarskiego szypra żeglugi śródlądowej
 • patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej

oraz:

 • świadectwa eksperta ADN (eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych)
 • świadectwa obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu powinna złożyć do Sekretariatu Komisji:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu, ze wskazaniem odcinka drogi wodnej oraz kategorii i rodzaju statku, o które zabiega wnioskodawca;
 • poświadczoną kopię świadectwa zdrowia, potwierdzającego stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej na określonym stanowisku;
 • wyciąg pływania, sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez właściwy Urząd Żeglugi Śródlądowej;
 • wyciąg pływania potwierdzony przez właściwy organ o praktyce pływania na morskich wodach wewnętrznych lub odpis innego dokumentu stwierdzającego posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych – przy ubieganiu się o patenty żeglarskie kapitanów żeglugi śródlądowej klasy A;
 • potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego (dotyczy osób, które ukończyły Technikum Żeglugi Śródlądowej);
 • potwierdzoną kopię poprzedniego dokumentu kwalifikacyjnego;
 • 2 fotografie o wymiarach 2×2,5 cm;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości: 150 zł za egzamin na patent, a 100 zł za egzamin na świadectwo kwalifikacyjne
  Nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000.

Przewiduje się przeprowadzanie egzaminów w 2 sesjach (wiosennej i jesiennej). Terminy egzaminów ustalane są w zależności od ilości przyjętych wniosków. Aby zwołać sesję egzaminacyjną – do Komisji musi wpłynąć co najmniej 10 wniosków. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminów w terminie dodatkowym.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na patent żeglarski mechanika żeglugi śródlądowej

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego wykształcenia,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na świadectwo obserwatora radarowego

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia świadectwa radiooperatora,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 100,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia patentu kpt B potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy potwierdzony przez właściwego Dyrektora Urzędu,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia poprzedniego dokumentu kwalifikacyjnego (bosman lub sternik) potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy potwierdzony przez właściwego Dyrektora Urzędu,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z dodatkowej wiedzy na statki pasażerskie

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • kopia patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej potwierdzonego za zgodność z oryginałem,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na patent szypra żeglugi śródlądowej

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • poprzedni dokument kwalifikacyjny (bosman lub sternik),
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Kursy przygotowawcze do egzaminów

Kursy przygotowawcze do egzaminów organizowane są między innymi przez:

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich przy Akademii Morskiej w Szczecinie

Telefon

(91)48 09 717

Faks

(91)48-09-489

E-mail

sdko@am.szczecin.pl

Schemat oceniania testów pisemnych

zdjęcie
 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content