Obserwator radarowy

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa obserwatora radarowego

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • 2 zdjęcia o wymiarach 2 cm x 2,5 cm,
 • wyciąg pływania (3 miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej wyposażonej w radary) sporządzony na podstawie zapisów
  w żeglarskiej książeczce pracy oraz posiadanie świadectwa przeszkolenia
  w zakresie wykorzystania radaru i Radarowego Automatycznego Systemy Śledzenia i Akwizycji Ech (ARPA)
 • opłata administracyjna w wysokości 25,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content