Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Terenowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania następujących świadectw i patentów:

 • świadectwo starszego marynarza
 • świadectwo sternika
 • świadectwo motorzysty
 • świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu
 • patent przewoźnika
 • patent stermotorzysty

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu nie później niż 1 tydzień przed terminem egzaminu składa do Przewodniczącego Komisji:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
 • świadectwo zdrowia;
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy;
 • świadectwo szkolne;
 • poprzedni dokument kwalifikacyjny (jeśli posiada);
 • 2 fotografie o wymiarach 2 x 2,5 cm;
 • dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości: 100 zł za egzamin na świadectwo, 150 zł za egzamin na patent (płatne na miejscu w urzędzie)

Przewiduje się przeprowadzanie egzaminów w 2 sesjach (wiosennej i jesiennej). Terminy ustalane są w zależności od ilości przyjętych wniosków. Aby zwołać sesję egzaminacyjną do Komisji musi wpłynąć co najmniej 10 wniosków. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w terminie dodatkowym

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na świadectwo

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • poprzedni dokument kwalifikacyjny – kopia w przypadku egzaminu na świadectwo starszego marynarza lub sternika,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 100,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzamin/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu/egzaminu poprawkowego kwalifikacyjnego na patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

 • do wglądu dowód osobisty,
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy,
 • opłata administracyjna w wysokości 150,00zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  nr konta: 62 1010 1599 0526 8922 3100 0000

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)

 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 4 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content