6 listopada 2020

Zaproszenie do składania ofert na Aktualizacje RIS.

Nr sprawy Sz-351-208/2020

Tytuł: Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu serwerowego oraz oprogramowania QPS

Termin składania ofert do dnia 13.11.2020 r. do godziny 15:00

Załącznik 1

Zaproszenie do składania ofert Sz-351-208/2020

Załącznik 2

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 3

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik 4

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Załącznik 5

Klauzula informacyjna - RODO

Załącznik 6

Rozstrzygnięcie - 19.11.2020 r.

  • Dokument utworzony 6 listopada 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content