Projekt EMMA

Urząd Żeglugi Śródlądowej w międzynarodowym partnerstwie, realizuje flagowy projekt Unii Europejskiej EMMA. Głównym zdaniem a zarazem celem jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. Projekt jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Partnerzy projektu EMMA

 • Port w Hamburgu (Marketing)
  Port of Hamburg Marketing
 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Miasto Bydgoszcz
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • Forum Morza Bałtyckiego
  (Baltic Sea Forum)
 • Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych
  (Federation of German Inland Ports)
 • Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii
  (Chamber of Commerce and Industry Eastbrandenburg)
 • Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi
  (Institute of Shipping Economics and Logistics)
 • Avatar Logistics (Szwecja)
 • Królewski Instytut ICT
  (Victoria Swedish ICT)
 • Ministerstwo Transportu Szwecji
  (Swedish Transport Administration)
 • Forum Morskie
  (Maritime Forum)
 • Szwedzka Administracja Morska
  (Swedish Maritime Administration)
 • Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych
  (Finish Waterway Association)
 • Rada Regionalna Północnej Karelii
  (Regional Council of North Karelia)
 • LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti
  (Lahti Region Development LADEC Ltd.)
 • Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie
  (NPPE Klaipeda Shipping Research Center)
 • Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie
  (Klaipeda Science and Technology Park)
 • Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych
  (Lithuanian Inland Waterways Authority)
 • Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie
  (Klaipeda State Seaport Authority)

Do priorytetów UŻŚ możemy zaliczyć

Celem projektu jest podnoszenie konkurencyjności transportu wodnego poprzez redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystaniu nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych Odry.

Dlatego też aktywność UŻŚ skupi się na następujących działaniach:

 • współpraca z interesariuszami projektu na płaszczyźnie regionalnej i krajowej
 • lobbing na rzecz poprawy konkurencyjności Żeglugi Śródlądowej na rzece Odrze na poziomie centralnym
 • udział w spotkaniach partnerskich oraz warsztatach tematycznych
 • promocja projektu, jego celowości i korzyści dla jego beneficjentów
 • wsparcie merytoryczne realizacji strategicznych zadań w ramach projektu.
 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
 • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content