ECDIS śródlądowy

System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) jest informacyjnym systemem nawigacyjnym integrującym na jednym wyświetlaczu elektroniczną mapę nawigacyjną oraz informację pochodzącą z nawigacyjnych czujników pomiarowych
w celu wspierania nawigatora w planowaniu i kontroli trasy.

obrazek
Obraz prezentujący wykorzystanie systemu Inland ECDIS na jednostce pływającej

System ECDIS śródlądowy (Inland ECDIS) jest rozszerzeniem standardu ECDIS, gdzie uwzględniono specjalne wymagania dla śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych IENC. System musi być zdolny do prezentowania obrazu radarowego i danych mapowych na wspólnym wskaźniku, które muszą być zgodne co do zakresu, pozycji i orientacji.

Minimalne wymaganie sprzętowe dla ECDIS
  • Dokument utworzony 23 listopada 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 7 marca 2022
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content