Pobierz mapy

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚRÓDLĄDOWYCH ELEKTRONICZNYCH MAP NAWIGACYJNYCH (IENC)

 1. Każdy może bezpłatnie korzystać z Elektronicznych Śródlądowych Map Nawigacyjnych (IENC) dla celów poglądowo – informacyjno – nawigacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z map IENC dla innych celów niż wskazany.
 2. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z map IENC oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości w aplikacjach przeznaczonych do przeglądania map IENC lub prowadzenia nawigacji.
 3. Kopiowanie i edytowanie zawartości map IENC oraz ewentualne późniejsze utrwalanie
  i rozpowszechnianie skopiowanej/edytowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 4. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w mapach IENC mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu,
  a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.
 5. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o mapy IENC.

POKRYCIE OBSZARU DZIAŁANIA CENTRUM RIS MAPAMI IENC

Mapy opracowane zostały w standardowym formacie *.000 dla aplikacji ECDIS.

Opublikowane śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (IENC – ang. Inland Electronic Navigational Chart) dla obszaru objętego usługami informacji rzecznej (RIS) na Dolnej Odrze przygotowane zostały w oficjalnym formacie plików, przystosowanym do obsługi przez śródlądowe systemy zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej (Inland ECDIS – ang. Inland Electronic Chart Display & Information System). Do oglądania zawartości map (IENC) niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie obsługujące dany format plików w standardzie 2.4.

Jednocześnie informujemy, że producenci systemów Inland ECDIS udostępniają darmowe specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przeglądanie map (IENC) również na komputerach osobistych, przenośnych itp.

Oprogramowanie można pobrać ze strony:

lub

Pobierz wszystkie mapy IENC w formacie *.zip :

Pobierz wszystkie mapy w formacie *.zip

IENC_05022020

Pobierz pojedyncze komórki map IENC :

P17OD695

Data

2021-10-05

Rzeka

Odra

KM

695,0-703,9

Tereny zabudowane

Ognica

Widuchowa

P17OD704

Data

2021-10-05

Rzeka

Odra

Odra Zachodnia

KM

704,0-709,9

0,0-5,7

Tereny zabudowane

Marwice

Friedrichsthal

P17OD710

Data

2021-10-05

Rzeka

Odra Wschodnia

Odra Zachodnia

KM

710,0-714,9

15,8-11,2

Tereny zabudowane

Dolna Odra

Gartz

P17OD715

Data

2021-10-05

Rzeka

Odra Wschodnia

Odra Zachodnia

KM

715,0-719,9

11,3-16,5

Tereny zabudowane

Gryfino

Mescherin

P17OD720

Data

2021-10-06

Rzeka

Odra Wschodnia

Odra Zachodnia

KM

720,0-724,9

16,6-21,5

Tereny zabudowane

Żabnica

Dębce

Łubnica

P17OD725

Data

2021-10-08

Rzeka

Odra Wschodnia

Odra Zachodnia

KM

725,0-729,9

21,6-26,4

Tereny zabudowane

Radziszewo

Moczyły

Siadło Dln

P17OD730

Data

2021-11-26

Rzeka

Regalica

Odra Zachodnia

KM

730,0-734,9

26,5-29,9

Tereny zabudowane

Szczecin

Siadło Dolne

Kurów

P17OD735

Data

2021-11-15

Rzeka

Regalica

Odra Zachodnia

KM

735,0-737,9

30,0-33,3

Tereny zabudowane

Szczecin

Ustowo

P18OD738

Data

2021-11-24

Rzeka

Regalica

Odra Zachodnia

KM

738,0-740,6

33,4-36,6

Tereny zabudowane

Szczecin

P18OD741

Data

2021-11-26

Rzeka

Regalica

Jezioro Dąbie

KM

740,7-741,6

Tereny zabudowane

Szczecin

Czarna łąka

Lubczyna

Pobierz mapy IENC na dalszą podróż :

Śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne na dalszą podróż po stronie niemieckiej można pobrać ze strony elwys.de :

 • Dokument utworzony 14 grudnia 2021
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 7 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content