Elektroniczne mapy nawigacyjne

Mapy IENC (ang. Inland Electronic Navigational Chart) – elektroniczne mapy nawigacyjne dla żeglugi śródlądowej są produktem standaryzowanym co do struktury, formatu i zawartości.
W Polsce jedyną upoważnioną do wydawania map IENC instytucją jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Produkowane mapy przeznaczone są do wykorzystania w urządzeniach obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych Inland ECDIS.

Mapa IENC zawiera wszystkie niezbędne informacje dla prowadzenia bezpiecznej żeglugi. Dzięki dodatkowym treściom, znacznie poprawia komfort prowadzenia nawigacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi mapy IENC powinny zawierać następujący zestaw danych:

 • linię brzegową,
 • konstrukcje brzegowe stanowiące niebezpieczeństwo dla nawigacji,
 • kontury śluz i jazów,
 • granice torów wodnych,    
 • oś toru wodnego wraz z kilometrażem/ hektometrażem,
 • pomoce nawigacyjne takie jak: stawy, pławy, światła i znaki żeglugowe,
 • odosobnione niebezpieczeństwa.

Dzięki pilotażowemu wdrożeniu usług informacji rzecznej RIS na odcinku Odry od miejscowości Ognica do Szczecina użytkownicy dróg wodnych mogą bezpłatnie korzystać z śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych na tym odcinku.

obrazek
Fragment mapy IENC na obszarze Szczecina
Proces opracowywania map IENC udostępnianych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • Dokument utworzony 13 listopada 2021
 • Autor dokumentu bialkowski
 • Ostatnia modyfikacja 7 marca 2022
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content