17 grudnia 2020

Numer sprawy: Sz-351-246/2020

Zamówienie dotyczy zakupu licencji:

  • Rhinoceros 7 dla Windows
  • Orca3D V2 (poziom I) Floating
  • Metashape Standard Edition

Termin składania ofert do dnia 18.12.2020 r. do godziny 14:00

Załącznik 1

Zaproszenie do składania ofert Sz-351-246/2020

Załącznik 2

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik 3

Klauzula informacyjna

Załącznik 4

Rozstrzygnięcie - 18.12.2020 r.

  • Dokument utworzony 17 grudnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content