Zaproszenie do złożenia oferty na zakup aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Caris

Nr sprawy: Sz-351-030/2021

Termin składania ofert: do dnia 05.03.2021 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29 lub zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik 2

Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy

Załącznik 3

Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy

Załącznik 4

Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 5

Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula RODO

Załącznik 6

Rozstrzygnięcie – 08.03.2021

  • Dokument utworzony 2 marca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content