3 marca 2020

Dnia 27.02.2020 r. odbyła się XIX Narada Przednawigacyjna „Polska Żegluga Śródlądowa 2020”, w której udział wzięli przedstawiciele MGMiŻŚ, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele administracji państwowej w tym pracownicy UŻŚ Szczecin. Celem narady było omówienie bieżących zagadnień i problemów z zakresu żeglugi śródlądowej, wymiana poglądów między armatorami a organami administracji żeglugowej, wodnej i instytucjami nadzorującymi. Plan narady obejmował:

  • przedstawienie obecnego stanu infrastruktury śródlądowej dróg wodnych,
  • planowane inwestycje, utrudnienia nawigacyjne, głębokości tranzytowe,
  • Fundusz Żeglugi Śródlądowej,
  • wymagania techniczne dla jednostek śródlądowych,
  • dyrektywa o kwalifikacjach w żegludze kształcenia kadr,
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna.
zdjęcie
  • Dokument utworzony 3 marca 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content