23 września 2020

Dnia 23.09.2020r. Dyrektor UŻŚ w Szczecinie miał przyjemność odwiedzić Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. Zważywszy na potrzebę aktywnego działania w celu promowania żeglugi śródlądowej w Polsce oraz wspierania procesu nauczania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podpisano umowę o współpracy pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, reprezentowanym przez Pana Piotra Durajczyka – Dyrektora UŻŚ w Szczecinie, a Centralną Komisją Egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, reprezentowaną przez Panią Ewę Łuczak – Przewodniczącą CKE oraz Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Kossakowską – Dyrektorem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
Współpraca przyczyni się również do rozwoju portalu informacyjnego https://nawodzie.uzs.gov.pl/

  • Dokument utworzony 23 września 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content