13 czerwca 2019

W dniu 09 czerwca 2019 r. inspektorzy nadzoru nad żeglugą prowadzili inspekcje jednostek sportowo – turystycznych uprawiających żeglugę na wodach szczecińskiego węzła wodnego. Inspekcje były prowadzone w związku z rozpoczynającym się sezonem nawigacyjnym 2019 oraz napływającymi do urzędu skargami dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów żeglugowych (zakaz wytwarzania fali).

W trakcie niedzielnych inspekcji nałożono cztery mandaty karne oraz udzielono sześć pouczeń. Ujawniono również dwa przypadki braku zezwolenia na uprawianie żeglugi na skuterze wodnym co wynika z Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.

  • Dokument utworzony 13 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content