7 kwietnia 2021

Informujemy, że Pan Minister Andrzej Adamczyk podpisał następujące umowy:

  • Umowa Wielostronna ADN/M028 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1. ADN dotycząca świadectw wiedzy specjalistycznej ADN zgodnie z 8.2.2.8 ADN
  • Umowa Wielostronna ADN/M029 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1. ADN dotycząca świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7. ADN

Załączniki:

Załącznik 1

Umowa Wielostronna ADN/M028 - wersja PL

Załącznik 2

Umowa Wielostronna ADN/M028 - wersja EN

Załącznik 3

Umowa Wielostronna ADN/M029 - wersja PL

Załącznik 4

Umowa Wielostronna ADN/M029 - wersja EN

  • Dokument utworzony 7 kwietnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content