4 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę o współpracy z Akademią Morską w Szczecinie. Umowa została zawarta w celu współpracy obejmującej wspólne prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych, edukację i promocję żeglugi śródlądowej oraz morskiej, współtworzenie rzetelnej informacji związanej z prowadzeniem żeglugi zwiększającej bezpieczeństwo oraz wspólne prace na rzecz pozyskania zewnętrznych projektów i grantów związanych z tematem żeglugi śródlądowej i morskiej.

  • Dokument utworzony 4 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content