6 kwietnia 2020

Dnia 3 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektora Pana dr inż. Piotra Durajczyka z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Szczecinie mjr SG Zbigniewem Pałką.

Z uwagi na fakt, iż w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, nie uwzględniono rzecznych przejść granicznych, tym samym nie przewidziano możliwości przekraczania granicy przez statki żeglugi śródlądowej. Przedmiotem spotkania było omówienie przedsięwzięć w celu uzupełnienia wykazu przejść granicznych o rzeczne przejścia graniczne w Gryfinie i Widuchowej. Spotkanie miało na celu zabezpieczenie interesów armatorów i umożliwienie przewozu towarów śródlądowymi drogami wodnym z Niemiec do Polski i z Polski do Niemiec.

zdjęcie
  • Dokument utworzony 6 kwietnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content