3 marca 2020

W dniach 25-26 lutego obyło się spotkanie technicznej grupy roboczej Europejskiego Komitetu ds. opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI/PT). Na spotkaniu poruszono między innymi następujące zagadnienia:

 • gromadzenie danych o wypadkach na śródlądowych drogach wodnych,
 • możliwe przyszłe zmiany wymagań technicznych (ES-TRIN),
 • Europejska Baza Danych Statków oraz Europejska Baza Danych Załóg,
 • bunkrowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG),
 • aktualizacja odniesień do standardów RIS w ES-TRIN,
 • akumulatory litowo- jonowe na statkach śródlądowych,
 • wymagania techniczne dot. podnoszonych sterówek,
 • elektryczne układy napędowe statków śródlądowych.

Techniczne grupy robocze spotykają się raz na kwartał w Strasburgu, aby pracować nad ujednoliceniem oraz jednakową interpretacją przepisów dot. wymagań technicznych na statkach żeglugi śródlądowej. Eksperci TKI uczestniczą w posiedzeniach, aby zdobyć aktualną wiedzę o zmieniających się przepisach oraz wymienić się doświadczeniem z ekspertami z innych krajów

 • Dokument utworzony 3 marca 2020
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content