3 marca 2020

Dnia 25.02.2020 w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami administratora szczecińskich nabrzeży- Żeglugą Szczecińską, reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Prezesa Zarządu Pana Ireneusza Nowaka.

Spotkanie pozwoliło przedyskutować sprawy związane z bezpieczeństwem żeglugi oraz stworzyć zarys dalszej współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie organizowanych imprez na wodzie. Dyrektor urzędu z Prezesem Zarządu ustalili, że następne spotkanie odbędzie się w maju w celu omówienia szczegółów dotyczących organizacji, zabezpieczenia i oznakowania wydarzeń kulturalnych na wodzie w Szczecinie.
Odbyło się również spotkanie w ramach podpisanej umowy o współpracy z Zachodniopomorską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie.

  • Dokument utworzony 3 marca 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content