3 grudnia 2019

W dniach 25-29.11.2019 delegacja Centrum RIS Dolnej Odry, uczestniczyła w spotkaniach grup ekspertów ds. kluczowych technologii systemu RIS. Spotkania odbyły się w Liege w Belgii. Podczas tygodnia „RIS week” nasi specjaliści mogli wymieniać doświadczenia z przedstawicielami państw europejskich wdrażających usługi RIS

Grupy ekspertów wspierają międzynarodowo skoordynowaną implementację usług RIS, a także zapewniają zharmonizowany rozwój standardów w Europie. Prace skupiają się w szczególności na poprawianiu jakości świadczonych usług.

W trakcie tygodnia RIS odbyły się następujące spotkania: – ds. elektronicznych map nawigacyjnych (Inland ECDIS) – ds. śledzenia i namierzania statków (Vessel Tracking and Tracing- VTT) – ds. elektronicznego raportowania statków (Electronic Reporting International- ERI) – ds. informacji dla kapitanów statków (Notices to Skippers- NtS).

Ponadto uczestnicy mieli możliwość odbycia rejsu po rzece Moza.

  • Dokument utworzony 3 grudnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content