1 października 2019

W dniach 24-26 września odbyły się posiedzenia Europejskiego Komitetu ds. opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI), który został powołany dla wypracowania jednolitych standardów i procedur obowiązujących w żegludze śródlądowej. Odbyło się w siedzibie Komisji ds. Żeglugi na rzece Ren (CCNR).

Dwudniowe spotkanie grup roboczych (CESNI/PT) dotyczyło między innymi dokonaniem zmian w wymaganiach technicznych, związanych z wprowadzeniem ES-TRIN. Członkiem Komitetu został Inspektor TKI.

Ostatniego dnia odbyły się warsztaty na temat systemów, mających na celu uniknięcie kolizji między statkami żeglugi śródlądowej a mostami. W prelekcjach wzięli udział przedstawiciele RIS i TKI.

  • Dokument utworzony 1 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content