13 czerwca 2019

W dniach 6-7 czerwca w przygranicznym miasteczku Kamminke odbyło się II Międzynarodowe Seminarium: INTERAKCJE POLSKO-NIEMIECKIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA pod patronatem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY . Organizatorem seminarium byli: Międzynarodowy Ośrodek Edukacji i Spotkań Młodzieży Golm, Stowarzyszenie „Projektownia” oraz Fundacja Edukacyjna Transformacje.

Tematyka seminarium skupiała się na zagadnieniech dotyczących interakcji polsko-niemieckich w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa (m.in. lokalnego, społecznego, kulturowego, ekologicznego, zdrowotnego itp.), które jest podstawową wartością każdej jednostki.

Głównym celem seminarium jest zidentyfikowanie i scharakteryzowanie działań podejmowanych przez Polskę i Niemcy jako członków Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckiego pogranicza.

Do Komitetu Naukowego Seminarium należy dr Piotr Durajczyk – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, a jednymi z prelegentów na tegorocznym seminarium byli pracownicy Urzędu: dr Ewa Łuczak – Przewodnicząca Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz st. insp. Artur Chróściak – Kierownik Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żeglugi.

  • Dokument utworzony 13 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content