31 lipca 2019

Dnia 31.07.2019r. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą SPRINT w związku z realizacją projektu „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”. Projekt przewiduje modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV wchodzącego w skład infrastruktury Centrum RIS. Planuje się wymianę 34 kamer, zainstalowanych w różnych miejscach pozwalających na monitoring śródlądowych dróg wodnych w obszarze działa Centrum RIS.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej na odcinku Dolnej Odry.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  • Dokument utworzony 31 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content