25 lutego 2020

Dnia 14.02.2020r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. Zapisy porozumienia obowiązują na śródlądowych drogach wodnych oraz wodach śródlądowych innych niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego. Współpraca obejmuje :

  • Współdziałanie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi oraz ochrony środowiska,
  • Prowadzenie wspólnych kontroli w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń na śródlądowych drogach wodnych,
  • Wymiana doświadczeń oraz udzielenie pomocy podczas realizacji zadań,
  • Wymiana informacji w ramach usługi informacji rzecznej (RIS),
  • Współpraca i udzielanie pomocy w zdarzeniach kryzysowych.
logo
  • Dokument utworzony 25 lutego 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content