26 maja 2021

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU PUBLICZNYM

Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. łodzi motorowo-inspekcyjnej Inspektor-61. Przetarg publiczny odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2021r. poz. 578).

Oferty należy składać do dnia 14.06.2021r. do godziny 11:00.

Załączniki:

Załącznik 1

Ogłoszenie o sprzedaży z dnia 26.05.2021r

Załącznik 2

Wzór wniosku - statek

  • Dokument utworzony 26 maja 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content