28 października 2019

W dniach 24–25 października 2019 r. w Starych Sadach odbyła się Narada Koordynacyjna Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz Dyrektorami Delegatur Urzędów Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw w zakresie żeglugi śródlądowej w Polsce. Omawiano między innymi bezpieczeństwo żeglugi, dokumenty kwalifikacyjne, techniczną komisję inspekcyjną oraz przepisy obowiązujące na drogach wodnych.

W drodze powrotnej, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odwiedził Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

  • Dokument utworzony 28 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content