15 kwietnia 2019

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trwają prace nad modernizacją systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zainstalowana zostanie dodatkowa stacja bazowa systemu AIS na obszarze wdrożonego systemu RIS w Polsce. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej w dolnym odcinku rzeki Odry.

  • Dokument utworzony 15 kwietnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content