8 kwietnia 2019

W nocy z 2 na 3 kwietnia 2019 roku, przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, inspektor Kasper Jędrzychowski oraz inspektor Stanisław Masztalerz brali udział we wspólnym polsko-niemieckim objeździe kontrolnym. Podczas rejsu sprawdzano poprawności wystawionego oznakowania nawigacyjnego przystosowanego do żeglugi nocnej. Rejs od km 542 do 639 odbył się na jednostce Zdroje (PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny Słubice) a inspekcję przeprowadzono wspólnie z polską i niemiecką administracją drogi wodnej.

  • Dokument utworzony 8 kwietnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content