14 czerwca 2019

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pan dr inż. Piotr Durajczyk, jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej brał udział w III Edycji Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Transport Intermodalny -Integracja Przewozów Światowych”, III Targch Transportu Intermodalnego „InterModal2019”. Organizatorem Konferencji był Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Dyrektor Urzędu przedstawił uczestnikom spotkania prezentację na temat: „Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich”.

Dodatkowym punktem konferencji była wizyta techniczna w Cargotec Poland sp. z o.o.. Uczestnicy mogli zapoznać się z pracą firmy, która jest liderem w zakresie produkcji maszyn do przeładunku kontenerów, automatyki portowej i serwisu.

Prezentacja

Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich.

  • Dokument utworzony 14 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content