3 grudnia 2020

W nawiązaniu do pisma Nr IZDK6 – 513-18.2/2020 z dnia 30.11.2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że usunięcie awarii mostu zwodzonego na rzece Regalica przedłuży się o 2 dni (tj. do dnia 05.12.2020 r.). Zasady otwierania mostu pozostają takie jak określone w poniższym piśmie.

scan
  • Dokument utworzony 3 grudnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content