18 marca 2021

scan

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że w dniu 18.03.2021 r. od godziny 08:00.

Otwiera się dla żeglugi:

Jezioro Dąbie – szlak główny

Wraz z Kanałem Odyńca

Otwarcie żeglugi odbędzie się przy następujących warunkach nawigacyjnych:

  1. dla żeglugi w porze dziennej i dostatecznej widoczności,
  2. przy stałej głębokości tranzytowej wynoszącej 220 cm na głównym torze żeglugowym oznakowanym pławami nawigacyjnymi od ujścia Regalicy do wejścia do Czapiny.

Na jeziorze Dąbie obowiązują ograniczenia zgodnie z §3 Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Zach. 2004, nr 41, poz. 785).

Aktualne stany wody dostępne są w serwisach internetowych:

  • wodowskazy polskie – https://hydro.imgw.pl/
  • wodowskazy niemieckie – https://pegelonline.wsv.de

Jednocześnie przypominamy, że do odwołania zamknięte dla żeglugi pozostają:

  • boczne szlaki żeglugowe na jeziorze Dąbie: Tor Dąbie Małe, Tor Lubczyna, Orli Przesmyk
  • boczne odgałęzienia: rzeka Święta, Dąbska Struga, Dąbski Nurt,

Na zamkniętych odcinkach dróg wodnych trwają przygotowania do otwarcia ich dla żeglugi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

  • Dokument utworzony 18 marca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 23 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

6 marca 2022

Terminy egzaminów TKE, CKE, ADN 2022

Terminy egzaminów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Terenową Komisję Egzaminacyjną oraz Komisję ADN działające przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

9 stycznia 2019

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2019/2/0

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od 09.01.2019 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 704,1 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej ( 0,0 – 17,1).

Skip to content